Lesvoorwaarden

 

    Het pianolesseizoen loopt gelijk aan het (basis)schoolseizoen.

    Aan het einde van elke maand wordt het aantal lessen dat in die maand gevolgd is in rekening gebracht.

    Betaling van de pianolessen geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

    Ingeplande lessen worden altijd in rekening gebracht.

    Bij verhindering/ziekte van de leerling kan de les ingehaald worden. De inhaalles moet binnen een maand plaatsvinden, anders vervalt deze mogelijkheid.

    Bij verhindering/ziekte van de docent komt de les te vervallen of wordt deze ingehaald. In dit geval bestaat er geen tijdslimiet waarin de les ingehaald kan worden. Wanneer de les vervalt wordt het lesgeld in mindering gebracht.

    Om van de inhaalmogelijkheid gebruik te kunnen maken moet verzuim/ziekte ten minste 24 uur van tevoren gemeld zijn.